Zgodnie z projektem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z…

Informujemy, że zmieniliśmy siedzibę naszej Kancelarii. Nasze biuro zostało przeniesione z II na III piętro….

Szanowni Państwo, od dnia 18 maja 2020r. sekretariat kancelarii powraca do normalnych godzinach pracy Kancelarii….

Fakt pojawienia się epidemii COVID-19 nie jest samą w sobie podstawą do wypowiedzenia umowy o…

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19…

Do ustawy kodeks spółek handlowych dodano nową formę spółki kapitałowej a mianowicie prostą spółkę akcyjną….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w grudniu 2019 r. wydał wyrok w sprawie pierwszej kary…

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę  (w trybie art. 42…

W dniu 20.11.2019r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I…

Pracodawco, czy wiesz jakie konsekwencje grożą w związku z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca? Nielegalne zatrudnienie Ustawodawca…

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do nas odnośnie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, mając na…

Budujesz dom? Twój spór z wykonawcami rozstrzygać będzie sąd gospodarczy. Te oraz inne zmiany w…

Nowelizacja kodeksu pracy W dniu 7 września 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w…

Zgodnie z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii możliwe jest umorzenie dochodzenia w sytuacji, gdy…

Prawo o ruchu drogowym Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (u.p.r.d.) mają co do zasady…

Zmiany w kodeksie pracy coraz bliżej. W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie…

Ustawa wdrażająca RODO, tzw. ustawa systemowa już obowiązuje. Oznacza to, iż w 162 aktach prawnych…

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznał apelację Policji Dolnośląskiej od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we…