W pierwszej kolejności należy zdefiniować pojęcie wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1…

Zarząd, członkowie zarządu, czy też prezesi zarządu potocznie są kojarzeni z osobami, które kierują podmiotami…

Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku, gdy…

W dobie elektronizacji naszego życia, przestępstwa dotyczące kradzieży haseł oraz danych umożliwiających dostęp do naszych…

[Koszty pracy zdalnej] Istotną kwestią zarówna dla pracownika jak i pracodawcy jest regulacja dotycząca zasad…

Zgodnie z projektem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z…

Informujemy, że zmieniliśmy siedzibę naszej Kancelarii. Nasze biuro zostało przeniesione z II na III piętro….

Szanowni Państwo, od dnia 18 maja 2020r. sekretariat kancelarii powraca do normalnych godzinach pracy Kancelarii….

Fakt pojawienia się epidemii COVID-19 nie jest samą w sobie podstawą do wypowiedzenia umowy o…

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19…

Do ustawy kodeks spółek handlowych dodano nową formę spółki kapitałowej a mianowicie prostą spółkę akcyjną….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w grudniu 2019 r. wydał wyrok w sprawie pierwszej kary…

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę  (w trybie art. 42…

W dniu 20.11.2019r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I…

Pracodawco, czy wiesz jakie konsekwencje grożą w związku z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca? Nielegalne zatrudnienie Ustawodawca…

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do nas odnośnie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, mając na…

Budujesz dom? Twój spór z wykonawcami rozstrzygać będzie sąd gospodarczy. Te oraz inne zmiany w…

Nowelizacja kodeksu pracy W dniu 7 września 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w…