Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obejmujące udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów pism i umów, a także reprezentację przed sądami. Nasza specjalizacja, to między innymi:

PRAWO CYWILNE

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych.

 • Umowa sprzedaży
 • Umowa najmu
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa zlecenia i o świadczenie usług
 • Umowa o dzieło
 • Umowa pożyczki
 • Umowa leasingu

PRAWO PRACY

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych. W zakresie prawa pracy udzielamy doraźnych porad prawnych, m.in. związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz przygotowujemy i opiniujemy dokumenty.

 • Projekty umów o pracę
 • Projekty kontraktów menedżerskich
 • Projekty umów z członkami organów spółek
 • Projekty umów dotyczących zakazu działalności konkurencyjnej
 • Projekty umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Wsparcie cudzoziemców w procesie zatrudnienia

SPADKI

Sprawy spadkowe obejmują różnorodne i skomplikowane problemy, jak np. przyjęcie spadku wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza, uchylenie się od spłaty długów pozostawionych po spadkodawcy, skuteczne sporządzenie testamentu czy dział spadku i zniesienie współwłasności majątku pozostawionego przez zmarłego i roszczenia z tym związane. Istotną kwestią są również z tego wynikające zobowiązania podatkowe.

Kancelaria udziela porad prawnych i reprezentuje Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego obejmującego m.in. problematykę:

 • Ustawowy porządek dziedziczenia
 • Przyjęcia i odrzucenia spadku oraz odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe
 • Stwierdzenia nabycia spadku
 • Działu spadku
 • Zachowku

PRAWO AUTORSKIE

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa autorskiego.

Zajmujemy się następującą problematyką:

 • Kwalifikacja materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego
 • Dozwolony użytek osobisty i publiczny
 • Obrót prawami autorskimi i pokrewnymi
 • Ocena naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych
 • Prawa zależne
 • Prawa pokrewne
 • Ochrona wizerunku