Indywidualne prawo pracy

W ramach indywidualnych stosunków pracy:

 • przygotowujemy opinie w kwestiach związanych z prawem pracy,
 • sporządzamy projekty umów o pracę, umów z członkami organów spółek i umów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji, umów w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika,
 • świadczymy bieżące doradztwo (m.in. związane z rozwiązaniem stosunku pracy),
 • wsparcie w procesie zatrudniania cudzoziemców
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądem pracy.

Zbiorowe prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w specyficznej i nierzadko skomplikowanej dziedzinie regulującej stosunki między pracodawcą a pracownikami jaką jest zbiorowe prawo pracy. W tym zakresie prawnicy kancelarii wspierają Klientów m.in. w kontaktach z organizacjami pracowników.


W ramach zbiorowych stosunków pracy:

 • prowadzimy doradztwo w sprawach zwolnień grupowych,
 • przygotowujemy analizę kwestii pracowniczych w związku z fuzjami i przejęciami,
 • prowadzimy różnego typu negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym w trakcie sporów zbiorowych,
 • świadczymy doradztwo dotyczące związków zawodowych i rad pracowników,
 • przygotowujemy dokumentację z zakresu prawa pracy: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania, premiowania oraz regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wewnętrzne polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe,
 • świadczymy doradztwo, sporządzamy opinie prawne i projekty dokumentów w procesie zawierania porozumień między pracodawcą a stroną społeczną, tj. związkami zawodowymi, a także w  procesie rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • świadczymy pomoc prawną przy procesach przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23¹ kodeksu pracy, w tym przygotowujemy projekty porozumień ze związkami zawodowymi i bierzemy udział w negocjacjach.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.