Z doradztwem w zakresie prawa spółek bardzo często związane jest także doradztwo dotyczące zagadnień antymonopolowych, zatem dla kompleksowej obsługi Klienta konieczne jest także wsparcie w tym zakresie.

Naszych Klientów reprezentujemy lub doradzamy im w postępowaniach przed organami antymonopolowymi:

  • Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
  • Komisją Europejską.

Dla polskich i zagranicznych Klientów nasi prawnicy przygotowują opinie prawne w zakresie oceny zgodności ich działań z obowiązującym prawem o ochronie konkurencji oraz prawem konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. W toku bieżącej obsługi prawnej Klientów prawnicy Kancelarii zwracają szczególną uwagę na potencjalne praktyki (klauzule umowne) naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.