Świadczymy fachową pomoc prawną w zakresie prawa bankowego. Szerokie doświadczenie w tej dziedzinie prawnicy Kancelarii zdobyli m.in podczas wieloletniej, stałej współpracy z bankami należącymi do wiodących europejskich grup kapitałowych.

Pomoc prawną w zakresie prawa bankowego świadczymy m.in. poprzez:

  • sporządzanie opinii prawnych, w tym dotyczących zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, m.in. opiniujemy umowy, na mocy których zewnętrznym podmiotom są przekazywane dane objęte tajemnicą bankową,
  • przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie umów, w tym z zakresu outsourcingu w działalności bankowej,
  • przygotowanie i negocjacje umów dotyczących współpracy z podmiotami windykacyjnymi,
  • przygotowanie i negocjacje umów oraz innych dokumentów w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz przenoszenia zabezpieczeń,
  • opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo – ubezpieczeniową (bancassurance), takich jak umowy grupowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, umowy o administrowanie umowami grupowego ubezpieczenia,
  • opiniowanie wzorców umownych (także pod kątem klauzul uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne),
  • opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo – ubezpieczeniową pod kątem stanowisk UOKiK.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.