Dariusz Krupa

Spółka cywilna – problemy procesowe, Acta Universitatis Wratislaviensis,

Postępowanie cywilne – materiały do ćwiczeń, skrypt, Wrocław 1995; wspólnie z E. Marszałkowska-Krześ,

Postępowanie cywilne, CH Beck, seria podręczniki prawnicze, wspólnie z E. Marszałkowska-Krześ, H. Mądrzakiem,

„Umowa o pracę na czas określony” – artykuł w www.money.pl,

„Prawo a fotografia” – artykuł w Digital Foto Video nr 7/2010

„Pułapki regulaminów” – artykuł w Digital Foto Video nr 2/2014

F-LEX – Prawo i Fotografia – blog poświęcony przepisom prawa związanym z fotografią, a w szczególności aspektom prawa autorskiego. → www.f-lex.pl.