KIM JESTEŚMY?

“Jesteśmy profesjonalistami, dla których najważniejsze są uczciwość, szacunek i zaufanie.”

Uczciwość i profesjonalizm

To podstawowe zasady, którymi kierujemy się zarówno w życiu, jaki i w relacji z każdym Klientem. Oznaczają one dla nas dotrzymywanie obietnic i działanie, które mają spełnić oczekiwania Klientów, ciągłe rozwijanie swojej wiedzy oraz otwartość na zmiany.

Przedstawiamy pełen zakres informacji dotyczących sposobu postępowania, ryzyka oraz kosztów, jakie wiążą się z danym rozwiązaniem, tak by Klient podejmując decyzję w sprawie, miał pełną wiedzę na temat jej ewentualnych skutków.

Podejmujemy się prowadzenia spraw i doradztwa w tych zagadnieniach, w których posiadamy wiedzę i doświadczenie. Jeżeli zachodzi taka konieczność, wskazujemy Klientowi te obszary, które wymagają pomocy innych specjalistów.

Szacunek i zaufanie

Szanujemy indywidualność naszych Klientów i pracowników.

Dbamy o to, aby nasza komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była przejrzysta. Takie podejście ułatwia budowanie relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, niezbędnej dla zapewnienia Klientowi poczucia pewności w procesie podejmowania decyzji.

Dla naszych Klientów jesteśmy nie tylko doradcami prawnymi, ale również partnerami w dyskusjach i w podejmowaniu trafnych decyzji, oferującymi doświadczenie i zrozumienie specjalistycznych zagadnień z różnych branż, a także pełne osobiste zaangażowanie.

Zaufanie sprzyja rozwijaniu cennych, długoletnich kontaktów z Klientami, które są dla nas szczególnie ważne.

 

Trwała współpraca

Długotrwała i harmonijna współpraca pozwala na zapoznanie się ze specyfiką działalności Klienta i związanymi z nią problemami prawno-finansowymi, a także z kierunkami w jakich Klient chce rozwijać swoją działalność. Umożliwia nam to właściwe zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klienta, dobór optymalnych rozwiązań biznesowych i prawnych sprzyjających realizacji jego celów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji.

 

NASZA HISTORIA:

– 1995, Początek

W 1995 r. mec. Dariusz Krupa otwiera indywidualną kancelarię prawną.

– 1997, Powstanie spółki cywilnej

W czerwcu 1997 r. mec. Dariusz Krupa wraz z mec. Danutą Bober otwierają wspólnie kancelarię w formie spółki cywilnej, która działa na rynku jako D.Bober&D.Krupa Kancelaria Prawna S.C.

– 2013, Przekształcenie w S.K.A.

W dniu 01.10.2013 r. zostało zarejestrowane przekształcenie dotychczasowo działającej spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. Od tego momentu spółka działa pod firmą Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna. Jej komplementariuszem został adwokat Dariusz Krupa.

O NAS:

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa S.K.A. świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zapewniając im kompleksową obsługę prawną. Naszym zasadniczym celem jest wsparcie i pomoc dla Klientów w celu wykorzystaniu ich pełnego potencjału.

Osobom fizycznym zapewniamy poczucie bezpieczeństwa poprzez ochronę ich praw. ZOBACZ WIĘCEJ →

Klientom businessowym oferujemy zrozumiałe rozwiązania gospodarcze, profesjonalne doradztwo w zakresie od planowania przedsięwzięcia do jego wdrożenia, zapewniając poczucie pewności w procesie podejmowania optymalnych decyzji. Przedsiębiorcom zapewniamy zarówno bieżące konsultacje prawne, w tym doradztwo w zakresie umów, udział w negocjacjach, jak i reprezentację w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym.  ZOBACZ WIĘCEJ →

W okresie funkcjonowania Kancelarii doradzaliśmy przy wielu przedsięwzięciach gospodarczych, zarówno międzynarodowym korporacjom, jak i dużym i średnim polskim przedsiębiorcom. ZOBACZ WIĘCEJ →

NAJNOWSZE INFORMACJE

W pierwszej kolejności należy zdefiniować pojęcie wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1…

Zarząd, członkowie zarządu, czy też prezesi zarządu potocznie są kojarzeni z osobami, które kierują podmiotami…

Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku, gdy…

W dobie elektronizacji naszego życia, przestępstwa dotyczące kradzieży haseł oraz danych umożliwiających dostęp do naszych…

[Koszty pracy zdalnej] Istotną kwestią zarówna dla pracownika jak i pracodawcy jest regulacja dotycząca zasad…

Zgodnie z projektem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z…

POZNAJ NASZYCH PRAWNIKÓW

Izabela Baran

adwokat

Aleksandra Ostrowska

radca prawny

Damian Bugała

radca prawny

Bartosz Stasik

radca prawny

Małgorzata Hałakuć

adwokat

CHCESZ BYĆ JEDNYM Z NAS?

Jeżeli chciałbyś rozpocząć pracę w zespole profesjonalistów skontaktuj się z nami. Podanie wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z „Polityką prywatności” i wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji prosimy składać wyłącznie za pośrednictwem: