Przedsiębiorca na co dzień spotyka się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi obrotu gospodarczego, które niosą za sobą wiele ryzyk. Wiele osób nie odnosi tych ryzyk do odpowiedzialności karnej pomimo tego, że obrót gospodarczy chroniony jest również przez przepisy prawa karnego gospodarczego. Zdobyte przez nas doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw o różnym profilu, jak i wielkości przekłada się na lepsze zrozumienie korelacji, jakie zachodzą pomiędzy normami karnoprawnymi a normami gospodarczymi. Dzięki temu łatwiej jest nam znaleźć najlepsze rozwiązania businessowe dla naszych Klientów, które nie będą stały w sprzeczności z prawem. W razie potrzeby wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie postępowania karnego, zarówno przedsądowego w ramach postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem.

Mamy doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych m.in. z przestępstwami:

  • przeciwko interesom przedsiębiorców,
  • przeciwko interesom wierzycieli,
  • przeciwko interesom instytucji finansowych. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.