Kancelaria od wielu lat wspiera swoich Klientów, w tym m.in. banki, w procesie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, aktualnie głównie z unijnym rozporządzeniem RODO (GDPR). Oferujemy naszym Klientom pomoc m.in. w następującym zakresie:

  • tworzenie oraz weryfikacja wewnętrznej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (procedury, polityki, instrukcje),
  • opracowanie treści zgód i oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  • przygotowanie i opiniowanie, a także negocjowanie umów związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych lub transakcjami związanymi z bazami danych,
  • sporządzanie opinii prawnych, a także doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności procesów biznesowych z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • reprezentacja przed PUODO oraz sądami administracyjnymi, a także sądami powszechnymi,
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z przetwarzaniem danych, interpretacją przepisów RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.