PROJEKTY Z OBSZARU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (IT)

Wspieramy naszych Klientów  w projektach i transakcjach z obszaru nowych technologii informatycznych. Przygotowujemy projekty i opiniujemy umowy, takie jak:

 • Umowy licencji na oprogramowanie
 • Umowy obsługi, utrzymania oprogramowania
 • Umowy outsourcingowe
 • Umowy w ramach transakcji nabycia sprzętu informatycznego
 • Umowy wdrożeniowe z uwzględnieniem wieloaspektowości tego rodzaju umów na styku prawa cywilnego (dzieło, usługa) i prawa autorskiego (utwór), a także ochrony danych osobowych (migracja danych do systemu)

PRAWO PRACY

Posiadamy wieloletni doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu prawa pracy. Świadczymy je zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W sporach ze stosunku pracy podejmujemy się reprezentacji interesów naszych klientów zarówno na etapie przedsądowym – negocjując warunki ugody, jak i na etapie postępowania przed sądem pracy.

 • Projekty umów o pracę
 • Projekty kontraktów menedżerskich
 • Bieżące doradztwo (m.in. związane z rozwiązaniem stosunku pracy)
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądem pracy

PRAWO PRACY DLA PRACOWNIKA →

PRAWO PRACY DLA PRACODAWCY →

PRAWO ANTYMONOPOLOWE I OCHRONA KONKURENCJI

Z doradztwem w zakresie prawa spółek bardzo często związane jest także doradztwo dotyczące zagadnień antymonopolowych, zatem dla kompleksowej obsługi Klienta konieczne jest także wsparcie w tym zakresie.

Naszych Klientów reprezentujemy lub doradzamy im w postępowaniach przed organami antymonopolowymi:

 • Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
 • Komisją Europejską

ZOBACZ WIĘCEJ →

PRAWO CYWILNE

W toku bieżącej działalności każdego podmiotu gospodarczego rodzą się liczne problemy natury prawnej – zawierane są umowy, pojawiają się problemy na styku prawa cywilnego i podatkowego. Dlatego też Kancelaria wspiera Klientów zarówno w ich bieżącej działalności gospodarczej, jak i w planowaniu przedsięwzięć długofalowych.

 • Przygotowujemy opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z prawem gospodarczym, w odniesieniu do konkretnego problemu Klienta.
 • Opracowujemy lub opiniujemy umowy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, niezbędne do funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego.

PRAWO CYWILNE  DLA OSÓB FIZYCZNYCH →

PRAWO CYWILNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW →

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Znajomość prawa karnego gospodarczego pozwala przedsiębiorcom uniknąć wielu niepotrzebnych, stresujących sytuacji. W obrocie gospodarczym istotna jest nie tylko analiza cywilnoprawna planowanego przedsięwzięcia, ale także jego ocena pod względem wystąpienia ewentualnego ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną i karno-skarbową.

 • Jesteśmy pełnomocnikami osób pokrzywdzonych w związku z popełnionym przestępstwem gospodarczym.
 • Stajemy jako obrońcy osób podejrzanych, bądź oskarżonych o popełnienie przestępstwa gospodarczego.

ZOBACZ WIĘCEJ →

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prowadzenie działalności gospodarczej niemal zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Obowiązujące przepisy prawa europejskiego, jak i krajowego  kładą bardzo duży nacisk na to, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób prawidłowy i bezpieczny.

 • Pomożemy w przedsiębiorstwie wdrożyć,bądź zweryfikować implementację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZOBACZ WIĘCEJ →

FORMULARZ KONTAKTOWY

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.