Wspieramy naszych Klientów poprzez udział w projektach i transakcjach z obszaru nowych technologii informatycznych.
Przygotowujemy projekty i opiniujemy umowy, takie jak:

  • umowy licencji na oprogramowanie,
  • umowy obsługi, utrzymania oprogramowania,
  • umowy outsourcingowe,
  • umowy w ramach transakcji nabycia sprzętu informatycznego,
  • umowy wdrożeniowe z uwzględnieniem wieloaspektowości tego rodzaju umów na styku prawa cywilnego (dzieło, usługa) i prawa autorskiego (utwór), a także ochrony danych osobowych (migracja danych do systemu).

  FORMULARZ KONTAKTOWY

   Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.