Uzyskane przez nas osiągnięcia są wynikiem naszej specjalizacji i bogatego, wieloletniego doświadczenia.

Sprzedaż przedsiębiorstwa w Grupie Santander

W 2013 roku zespół Kancelarii obsługiwał pod względem prawnym transakcję nabycia przez Santander Consumer Bank S.A. przedsiębiorstwa Santander Consumer Finanse S.A. (spółki prowadzącej działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich oraz finansowania zakupów ratalnych). Na polskim rynku finansowym projekt miał niewątpliwie precedensowy charakter. Zadaniem zespołu Kancelarii było przygotowanie założeń prawnych transakcji wraz z rekomendacją najlepszych rozwiązań prawnych, bieżące doradztwo, przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wsparcie w procesie implementacji. Od strony podatkowej transakcję obsługiwała jedna z czołowych firm doradczych „Wielkiej czwórki”.

Międzynarodowy projekt w sektorze transportu kolejowego

Mec. Dariusz Krupa doradzał spółce europejskiej PCC SE oraz holdingowi PCC Rail SA podczas negocjacji umowy z Railion Deutschland AG (towarowa część niemieckiego koncernu Deutsche Bahn AG), efektem których było zawarcie przez PCC Rail SA (polski prywatny przewoźnik towarów koleją, należący do grupy PCC SE) z Railion Deutschland AG umowy o utworzeniu w Polsce wspólnego przedsiębiorstwa pod nazwą East West Railways Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Pierwsza spółka europejskich (SE) w Polsce

Obsługa procesu zakładania i rejestracji pierwszej w Polsce spółki prawa europejskiego (MCAA SE) przez prawników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. (dawniej: Kancelarii D.Bober&D.Krupa).

Due diligence w procesie prywatyzacji

Przygotowanie raportu prawnego due diligence przez zespół pracowników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. dla jednego z Klientów w ramach procesu prywatyzacji spółek z sektora energetycznego.

Due diligence z zakresu prawa pracy

Przeprowadzenie badania due diligence z zakresu prawa pracy w ośmiu spółkach wchodzących w skład grupy medialnej przez zespół pracowników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. zakończonego sporządzeniem raportu, wskazującego kierunek działań niezbędnych w sferze pracowniczej do konsolidacji grupy w jeden podmiot.

Fuzja w sektorze energetycznym

Współudział i doradztwo z zakresu prawa spółek oraz zbiorowego prawa pracy w procesie łączenia podmiotów z sektora energetycznego.

Fuzja spółek Grupy Media Regionalne (Mecom plc)

Mec. Dariusz Krupa od początku był głównym doradcą prawnym w projekcie restrukturyzacji spółek wydawniczych należących do Mecom plc. Pod jego nadzorem został przeprowadzony cały proces formalno-prawny łączenia 9 spółek.

Przekształcenia własnościowe w sektorze finansowym

Doradztwo prawne z zakresu prawa bankowego, prawa technologii informatycznych, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w procesie przekształceń strukturalnych na terenie Polski jednego z wiodących banków, należących do ścisłej światowej czołówki.

Przekształcenia własnościowe w sektorze mediowym

Doradztwo prawne z zakresu prawa spółek oraz prawa podatkowego w procesie przekształceń własnościowych, związanych z optymalizacją podatkową na terenie RP.