W toku bieżącej działalności każdego podmiotu gospodarczego rodzą się liczne problemy natury prawnej – zawierane są umowy, pojawiają się problemy na styku prawa cywilnego i podatkowego. Kancelaria wspiera Klientów w bieżącej działalności gospodarczej poprzez:

  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych z prawem gospodarczym, w odniesieniu do konkretnego problemu Klienta, wskazując Klientowi możliwe rozwiązania oraz ewentualne ryzyka, związane z wyborem danego rozwiązania,
  • opracowywanie lub opiniowanie umów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, niezbędnych do funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego, w tym dostosowanych do potrzeb Klienta umów o świadczenie usług, m.in.:
  • agencyjnych,
  • outsourcingowych,
  • z obszaru IT,
  • z obszaru marketingu,
  • najmu,
  • leasingu,
  • dostawy itp.
  • umów regulujących obrót specjalistyczną wiedzą, tzw. know – how.

Naszym celem jest zaproponowanie Klientowi optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających jego interesy, dlatego postanowienia umowne analizujemy w szerokim zakresie, z uwzględnieniem praw konsumentów, ochrony danych (również danych osobowych), ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, ewentualnych skutków podatkowych, a także pod kątem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i stanowiska UOKiK.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. wspierają Klienta w procesie zawierania umowy także poprzez udział w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub reprezentację Klienta w negocjacjach.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.