Prowadzimy doradztwo dla polskich i zagranicznych Klientów, opracowując dokumenty wymagane przez przepisy prawa oraz umożliwiające sprawne i prawidłowe funkcjonowanie spółek i ich organów. Przygotowujemy dokumenty dostosowane do rodzaju działalności Klienta oraz jego specyficznych, indywidualnych potrzeb.

Etap przygotowania założeń prawnych i zakładania danego podmiotu gospodarczego, (w tym spółek prawa europejskiego – societas europaea, SE):

 • umowy spółek,
 • statuty spółek,
 • regulaminy pracy zarządu,
 • regulaminy rad nadzorczych,
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy wspólników, także dla Klientów zagranicznych (shareholders agreement).

Etap funkcjonowania spółki:

 • doradztwo w ramach bieżącej działalności (przygotowywanie projektów uchwał, reprezentacja na posiedzeniach władz) na rzecz: władz spółki, organów właścicielskich, organów zarządzających, organów nadzorczych,
 • doradztwo w ramach procesów przekształceń, prywatyzacji, a także restrukturyzacji,
 • opracowanie koncepcji, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa antymonopolowego,
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących planowanych przekształceń z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów: uchwał, zmian do statutu lub umowy spółki, wewnętrznych dokumentów, umów,
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami,
 • przeprowadzanie badań prawnych typu due diligence.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.