KONTAKT

Tel: 0048 71 7845730
d.krupa@kancelaria-prawna.pl


PRAKTYKA

Prawo autorskie →
Prawo bankowe→
Prawo karne gospodarcze →
Zbiorowe prawo pracy →

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo

W
ALCZYMY, ABY CHRONIĆ TWOJE PRAWA.

W okresie od października 1991 r. do lutego 1996 r. był pracownikiem naukowym Katedry Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest współautorem podręcznika do postępowania cywilnego oraz kilku artykułów z zakresu procedury cywilnej.

Pod jego kierownictwem zespół prawników Kancelarii prowadził szereg projektów z zakresu prywatyzacji, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych (  „Nasze osiągnięcia”). W ramach tych procesów występuje również jako główny doradca w negocjacjach pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia.

Zasiada we władzach spółek prawa handlowego reprezentując interesy zagranicznych i polskich Klientów

Od 1992 r. do 2012 r. pełnił rolę głównego doradcy prawnego w jednej z największych grup wydawniczych funkcjonujących na europejskim i polskim rynku prasowym, specjalizując się zarówno w prawie prasowym, jak i prawie autorskim ( blog).

Posługuje się językiem angielskim, w tym językiem prawniczym. Odpowiedzialny za obsługę klientów anglojęzycznych.

Specjalizacje:

  • prawo spółek, fuzje i przejęcia (M&A) oraz restrukturyzacje
  • prawo karne gospodarcze
  • zbiorowe prawo pracy
  • prawo prasowe
  • prawo autorskie
  • prawo bankowe, w tym bancassurance

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.