• Prawnicy Kancelarii wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz pomoc prawną.
  • Wspieramy oddolne prodemokratyczne ruchy obywatelskie.
  • Stajemy w obronie osób represjonowanych przez władzę.
  • Reprezentujemy Obywateli RP oraz członków ruchu „Wrocław dla demokracji” w licznych procesach zawisłych przed sądami we Wrocławiu.

PROŚBA O WSTĘPNĄ, BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ