Ładowanie . . .


Zbiorowe prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w specyficznej i nierzadko skomplikowanej dziedzinie regulującej stosunki między pracodawcą a pracownikami jaką jest zbiorowe prawo pracy. W tym zakresie prawnicy kancelarii wspierają Klientów w kontaktach z organizacjami pracowników.


W ramach zbiorowych stosunków pracy:

  • prowadzimy doradztwo w sprawach zwolnień grupowych,
  • przygotowujemy analizę kwestii pracowniczych w związku z fuzjami i przejęciami,
  • prowadzimy różnego typu negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym w trakcie sporów zbiorowych,
  • świadczymy doradztwo dotyczące związków zawodowych i rad pracowników,
  • przygotowujemy dokumentację z zakresu prawa pracy: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania, premiowania oraz regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wewnętrzne polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe,
  • świadczymy doradztwo, sporządzamy opinie prawne i projekty dokumentów w procesie zawierania porozumień między pracodawcą a stroną społeczną, tj. związkami zawodowymi, a także w  procesie rozwiązywania sporów zbiorowych,
  • świadczymy pomoc prawną przy procesach przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23¹ kodeksu pracy, w tym przygotowujemy projekty porozumień ze związkami zawodowymi i bierzemy udział w negocjacjach.

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w negocjacjach ze związkami zawodowymi w ramach prywatyzacji zakładów ZAT SA w Tarnowie i ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu, jak również uzgadniali ze Specjalnym Zespołem Negocjacyjnym warunki Porozumienia w sprawie zaangażowania pracowników w związku z przekształceniem w spółkę prawa europejskiego (SE).

Kancelaria jest głównym doradcą prawnym z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy dla jednego z największych polskich koncernów energetycznych.

NASZE AKTUALNOŚCI

PRACA DLA APLIKANTA

Zatrudnimy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...