Ładowanie . . .


Usługi

Kancelaria służy doradztwem prawnym zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym.

Przedsiębiorców wspomagamy w toku ich bieżącej działalności, poprzez udzielanie porad, sporządzanie opinii, projektów umów, prowadzenie negocjacji, wsparcie prawne w zakresie wewnętrznej organizacji firmy Klienta.

Osobom fizycznym udzielamy porad, sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy lub opiniujemy projekty umów.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach spornych, zarówno na etapie przesądowym, jak i na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego:

 1. etap przedsądowy:
  • prowadzimy negocjacje z kontrahentami/przeciwnikami Klientów w celu doprowadzenia do zawarcia ugody oraz sporządzamy projekt ugody, zapewniający Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji,
  • sporządzamy i kierujemy do kontrahentów/przeciwników Klienta wezwania do zapłaty, monitorujemy proces spłaty zobowiązań,
  • sporządzamy dla Klientów opinie prawne, analizujące stan faktyczny i prawny konkretnej sprawy, w celu dokładnego ustalenia szans procesowych Klienta,
 2. etap sądowy - reprezentujemy naszych Klientów w pełnym zakresie w postępowaniach zabezpieczających, przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, także poza Wrocławiem, ponadto w postępowaniu przed Sądem Najwyższym:
  • sporządzamy pozwy, a jeśli Klient nie jest inicjatorem procesu, podejmujemy w jego imieniu obronę, poprzez sporządzenie odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu lub wyroku zaocznego,
  • reprezentujemy Klienta na rozprawach do zakończenia postępowania w danej instancji,
  • sporządzamy i wnosimy środki odwoławcze – zażalenia, apelacje lub formułujemy odpowiedzi na takie środki wniesione przez przeciwnika procesowego Klienta,
  • sporządzamy skargi kasacyjne i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

 

W sądach nie tylko rozstrzygane są sprawy sporne – dla wielu Klientów bardzo istotne są kontakty z sądami rejestrowymi – także w tym zakresie świadczymy doradztwo lub reprezentujemy Klienta w postępowaniu rejestrowym.

W związku ze świadczeniem kompleksowej obsługi w procesie zakładania podmiotów gospodarczych oraz w procesach fuzji i przejęć, reprezentujemy Klientów we wszelkich postępowaniach z tym związanych, także administracyjnych, m.in. przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Komisją Europejską, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz innymi organami administracji publicznej.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w języku angielskim.

NASZE AKTUALNOŚCI

PRACA DLA APLIKANTA

Zatrudnimy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...