Ładowanie . . .


Sprawy pracownicze

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych. W zakresie prawa pracy udzielamy doraźnych porad prawnych, m.in. związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz przygotowujemy i opiniujemy dokumenty takie jak:

  • projekty umów o pracę,
  • projekty kontraktów menedżerskich,
  • projekty umów z członkami organów spółek,
  • projekty umów dotyczących zakazu działalności konkurencyjnej,
  • projekty umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Podejmujemy się reprezentacji interesów pracowników w sporze z pracodawcą, zarówno na etapie przedsądowym - negocjując warunki ugody z pracodawcą, jak i na etapie postępowania przed sądem pracy, m.in. w sprawach:

  • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy oraz przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
  • o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia,
  • odwołań od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (zwolnienia dyscyplinarne),
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (dyskryminacja),
  • odszkodowanie z tytułu stosowania wobec pracownika mobbingu.

NASZE AKTUALNOŚCI

PRACA DLA APLIKANTA

Zatrudnimy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...