Ładowanie . . .


Prawo gospodarcze

W toku bieżącej działalności każdego podmiotu gospodarczego rodzą się liczne problemy natury prawnej – zawierane są umowy, pojawiają się problemy na styku prawa cywilnego i podatkowego.
Kancelaria wspiera Klientów w bieżącej działalności gospodarczej poprzez:

 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych z prawem gospodarczym, w odniesieniu do konkretnego problemu Klienta, wskazując Klientowi możliwe rozwiązania oraz ewentualne ryzyka, związane z wyborem danego rozwiązania,
 • opracowywanie lub opiniowanie umów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, niezbędnych do funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego, w tym dostosowanych do potrzeb Klienta umów o świadczenie usług, m.in.:
  • agencyjnych, 
  • outsourcingowych,
  • z obszaru IT,
  • z obszaru marketingu, 
  • najmu, 
  • leasingu, 
  • dostawy itp.
  • umów regulujących obrót specjalistyczną wiedzą, tzw. know - how.

Naszym celem jest zaproponowanie Klientowi optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających jego interesy, dlatego postanowienia umowne analizujemy w szerokim zakresie, z uwzględnieniem praw konsumentów, ochrony danych (również danych osobowych), ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, ewentualnych skutków podatkowych, a także pod kątem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i stanowiska UOKiK.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. wspierają Klienta w procesie zawierania umowy także poprzez udział w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub reprezentację Klienta w negocjacjach.

NASZE AKTUALNOŚCI

PRACA DLA APLIKANTA

Zatrudnimy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...