Ładowanie . . .


Osiągnięcia

Nasze specjalizacje i uzyskane w ramach nich osiągnięcia są wynikiem naszego bogatego i wieloletniego doświadczenia.

Sprzedaż przedsiębiorstwa w Grupie Santander

W 2013 roku zespół Kancelarii obsługiwał pod względem prawnym transakcję nabycia przez Santander Consumer Bank S.A. przedsiębiorstwa Santander Consumer Finanse S.A. (spółki prowadzącej działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich oraz finansowania zakupów ratalnych). Na polskim rynku finansowym projekt miał niewątpliwie precedensowy charakter. Zadaniem zespołu Kancelarii było przygotowanie założeń prawnych transakcji wraz z rekomendacją najlepszych rozwiązań prawnych, bieżące doradztwo, przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wsparcie w procesie implementacji. Od strony podatkowej transakcję obsługiwała jedna z czołowych firm doradczych „Wielkiej czwórki”.

W skład zespołu projektowego kierowanego przez mec. Dariusza Krupę wchodziły: mec. Aleksandra Przybylska-Fąfara oraz mec. Marta Stec.

Przekształcenie niemieckiej spółki akcyjnej w spółkę europejską

doradztwo niemieckiemu koncernowi przy przekształcaniu go w spółkę prawa europejskiego (PCC SE) wraz z niemiecką kancelarią CMS Hasche Sigle; mec. Dariusz Krupa jako główny doradca polski był odpowiedzialny za przygotowanie i negocjacje z zespołem reprezentującym pracowników grupy PCC AG z obszaru całej Unii Europejskiej

Pierwsza spółka europejskich (SE) w Polsce

obsługa procesu zakładania i rejestracji pierwszej w Polsce spółki prawa europejskiego (MCAA SE) przez prawników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. (dawniej: Kancelarii D.Bober&D.Krupa)

Fuzja spółek Grupy Media Regionalne (Mecom plc)

mec. Dariusz Krupa od początku był głównym doradcą prawnym w projekcie restrukturyzacji spółek wydawniczych należących do Mecom plc. Pod jego nadzorem został przeprowadzony cały proces formalno-prawny łączenia 9 spółek.

Międzynarodowy projekt w sektorze transportu kolejowego

mec. Dariusz Krupa doradzał spółce europejskiej PCC SE oraz holdingowi PCC Rail SA podczas negocjacji umowy z Railion Deutschland AG (towarowa część niemieckiego koncernu Deutsche Bahn AG), efektem których było zawarcie przez PCC Rail SA (polski prywatny przewoźnik towarów koleją, należący do grupy PCC SE) z Railion Deutschland AG umowy o utworzeniu w Polsce wspólnego przedsiębiorstwa pod nazwą East West Railways Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Due diligence w procesie prywatyzacji

przygotowanie raportu prawnego due diligence przez zespół pracowników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. dla jednego z Klientów w ramach procesu prywatyzacji spółek z sektora energetycznego

Due diligence z zakresu prawa pracy

przeprowadzenie badania due diligence z zakresu prawa pracy w ośmiu spółkach wchodzących w skład grupy medialnej przez zespół pracowników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. pod kierunkiem mec. Danuty Bober, zakończonego sporządzeniem raportu, wskazującego kierunek działań niezbędnych w sferze pracowniczej do konsolidacji grupy w jeden podmiot

Przekształcenia własnościowe w sektorze finansowym

doradztwo prawne z zakresu prawa bankowego, prawa technologii informatycznych, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w procesie przekształceń strukturalnych na terenie Polski jednego z wiodących banków, należących do ścisłej światowej czołówki

Przekształcenia własnościowe w sektorze mediowym

doradztwo prawne z zakresu prawa spółek oraz prawa podatkowego w procesie przekształceń własnościowych, związanych z optymalizacją podatkową na terenie RP

Procedury zwolnień grupowych

doradztwo prawne z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w procesie zwolnień grupowych w dużej grupie medialnej

Fuzja w sektorze energetycznym

Współudział i doradztwo z zakresu prawa spółek oraz zbiorowego prawa pracy w procesie łączenia podmiotów z sektora energetycznego.

NASZE AKTUALNOŚCI

PRACA DLA APLIKANTA

Zatrudnimy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...