Ładowanie . . .


Zbiorowe prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w specyficznej i nierzadko skomplikowanej dziedzinie regulującej stosunki między pracodawcą a pracownikami jaką jest zbiorowe prawo pracy. W tym zakresie prawnicy kancelarii wspierają Klientów w kontaktach z organizacjami pracowników.


W ramach zbiorowych stosunków pracy:

  • prowadzimy doradztwo w sprawach zwolnień grupowych,
  • przygotowujemy analizę kwestii pracowniczych w związku z fuzjami i przejęciami,
  • prowadzimy różnego typu negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym w trakcie sporów zbiorowych,
  • świadczymy doradztwo dotyczące związków zawodowych i rad pracowników,
  • przygotowujemy dokumentację z zakresu prawa pracy: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania, premiowania oraz regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wewnętrzne polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe,
  • świadczymy doradztwo, sporządzamy opinie prawne i projekty dokumentów w procesie zawierania porozumień między pracodawcą a stroną społeczną, tj. związkami zawodowymi, a także w  procesie rozwiązywania sporów zbiorowych,
  • świadczymy pomoc prawną przy procesach przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23¹ kodeksu pracy, w tym przygotowujemy projekty porozumień ze związkami zawodowymi i bierzemy udział w negocjacjach.

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w negocjacjach ze związkami zawodowymi w ramach prywatyzacji zakładów ZAT SA w Tarnowie i ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu, jak również uzgadniali ze Specjalnym Zespołem Negocjacyjnym warunki Porozumienia w sprawie zaangażowania pracowników w związku z przekształceniem w spółkę prawa europejskiego (SE).

Kancelaria jest głównym doradcą prawnym z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy dla jednego z największych polskich koncernów energetycznych.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...