Ładowanie . . .


Umowy / Prawo cywilne

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych m.in. takich jak:

  • umowa sprzedaży,
  • umowa najmu,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa zlecenia i o świadczenie usług,
  • umowa o dzieło,
  • umowa pożyczki,
  • umowa leasingu.

Prowadzimy procesy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, o odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa.

Kancelaria świadczy także usługi z zakresu prawa rzeczowego. Sporządzamy m.in.:

  • umowy o ustanowienie służebności przesyłu,
  • umowy o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
  • umowy o korzystanie z nieruchomości.

Reprezentujemy w powyższym zakresie Klientów w negocjacjach z kontrahentami , jak również w postępowaniach sądowych. Prowadzimy także procesy o ochronę naruszonego posiadania.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...