Ładowanie . . .


Publikacje

Danuta Bober

Artykuł w www.money.pl, Urlop wypoczynkowy. Planowanie, odmowa, przerwanie.

Dariusz Krupa

Spółka cywilna - problemy procesowe, Acta Universitatis Wratislaviensis,

Postępowanie cywilne - materiały do ćwiczeń, skrypt, Wrocław 1995; wspólnie z E. Marszałkowska-Krześ,

Postępowanie cywilne, CH Beck, seria podręczniki prawnicze, wspólnie z E. Marszałkowska-Krześ, H. Mądrzakiem,

Artykuł w www.money.pl, Umowa o pracę na czas określony"

Artykuł w Digital Foto Video nr 7/2010 "Prawo a fotografia" 

Artykuł w Digital Foto Video nr 2/2014 "Pułapki regulaminów"

Prawo i Fotografia. Blog poświęcony przepisom prawnym związanym z fotografią, a w szczególności aspektom prawa autorskiego.  www.f-lex.pl

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...