Ładowanie . . .


Pro bono

Prawnicy Kancelarii wielokrotnie wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz nieodpłatne usługi prawne.

Mecenas Danuta Bober regularnie wspiera II Zbór Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu. Pod jej kierownictwem została przygotowana m.in. skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

NASZE AKTUALNOŚCI

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...