Ładowanie . . .


Pro bono

Prawnicy Kancelarii wielokrotnie wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz nieodpłatne usługi prawne.

Mecenas Danuta Bober regularnie wspiera II Zbór Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu. Pod jej kierownictwem została przygotowana m.in. skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...