Ładowanie . . .


Prawo spółek

Od początku swojej działalności prowadzimy doradztwo dla polskich i zagranicznych Klientów, opracowując dokumenty wymagane przez przepisy prawa oraz umożliwiające sprawne i prawidłowe funkcjonowanie spółek i ich organów. Przygotowujemy dokumenty dostosowane do rodzaju działalności Klienta oraz jego specyficznych, indywidualnych potrzeb:

 • etap przygotowania założeń prawnych i zakładania danego podmiotu gospodarczego, (w tym spółek prawa europejskiego - societas europaea, SE):
  • umowy spółek
  • statuty spółek
  • regulaminy pracy zarządu
  • regulaminy rad nadzorczych
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy wspólników, także dla Klientów zagranicznych (shareholders agreement)
 • etap funkcjonowania spółki:
  • doradztwo w ramach bieżącej działalności (przygotowywanie projektów uchwał, reprezentacja na posiedzeniach władz) na rzecz:
   • władz spółki,
   • organów właścicielskich,
   • organów zarządzających,
   • organów nadzorczych
  • doradztwo w ramach procesów przekształceń, prywatyzacji, a także restrukturyzacji:
   • opracowanie koncepcji, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa antymonopolowego,
   • opracowywanie opinii prawnych dotyczących planowanych przekształceń z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk, 
   • przygotowanie niezbędnych dokumentów: uchwał, zmian do statutu lub umowy spółki, wewnętrznych dokumentów, umów,
   • reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami,
   • przeprowadzanie badań prawnych typu due diligence

Kancelaria uczestniczyła w procesie przekształcania niemieckiego koncernu w spółkę prawa europejskiego oraz obsługiwała proces zakładania i rejestracji pierwszej w Polsce spółki prawa europejskiego.

Prawnicy kancelarii wielokrotnie doradzali i obsługiwali procesy przekształceń własnościowych podmiotów z sektora finansowego, mediów, a także łączenia podmiotów z sektora energetycznego.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...