Ładowanie . . .


Prawo mediów, prawo autorskie

Z uwagi na specyfikę działalności naszych Klientów posiadamy także doświadczenie w zakresie prawa dotyczącego mediów prasowych, jak i telewizyjnych, w tym prawa własności intelektualnej. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom, jak chronić know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie. Udzielamy porad z zakresu praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć.

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług wspieramy Klientów przygotowując i negocjując:

  • umowy z zakresu prawa autorskiego i dotyczące znaków towarowych,
  • umowy produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej,
  • umowy sponsorskie,
  • umowy marketingowe i reklamowe.

Przygotowujemy dla naszych Klientów opinie prawne dotyczące prawa prasowego oraz naruszeń dóbr osobistych i praw autorskich. Reprezentujemy lub wspieramy Klientów w procesie rejestracji tytułów prasowych. a także w sporach związanych z naruszeniem ich praw w tym zakresie.

Kancelaria działajać jeszcze pod firmą D.Bober&D.Krupa Kancelaria Prawna S.C współpracowała przez wiele lat z telewizją publiczną. Przez wiele lat do kluczowych Klientów należała jedna z wiodących grup prasowych w Polsce, będąca wydawcą prasy regionalnej.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...