Ładowanie . . .


Prawo bankowe i ubezpieczeń

Kancelaria świadczy fachową pomoc prawną w zakresie prawa bankowego. Szerokie doświadczenie w tej dziedzinie prawnicy Kancelarii zdobyli m.in podczas wieloletniej, stałej współpracy z bankiem należącym do jednej z wiodących europejskich grup kapitałowych – grupa ta zajmujące pozycję w pierwszej dziesiątce światowego rankingu.

Pomoc prawną w zakresie prawa bankowego świadczymy m.in. poprzez:

  • sporządzanie opinii prawnych, w tym dotyczących zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, m.in. opiniujemy umowy, na mocy których zewnętrznym podmiotom są przekazywane dane objęte tajemnicą bankową,
  • przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie umów, w tym z zakresu outsourcingu w działalności bankowej,
  • przygotowanie i negocjacje umów dotyczących współpracy z podmiotami windykacyjnymi,
  • przygotowanie i negocjacje umów oraz innych dokumentów w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz przenoszenia zabezpieczeń,
  • opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo - ubezpieczeniową (bancassurance), takich jak umowy grupowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, umowy o administrowanie umowami grupowego ubezpieczenia,
  • opiniowanie wzorców umownych (także pod kątem klauzul uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne),
  • opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo - ubezpieczeniową pod kątem stanowisk UOKiK.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...