Ładowanie . . .


Prawo autorskie

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa autorskiego. Zajmujemy się następującą problematyką:

  • kwalifikacja materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego,
  • dozwolony użytek osobisty i publiczny,
  • obrót prawami autorskimi i pokrewnymi,
  • ocena naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych,
  • prawa zależne,
  • prawa pokrewne,
  • ochrona wizerunku.

W powyższym zakresie reprezentujemy zarówno twórców jak i ich kontrahentów w negocjowaniu umów. Opracowujemy koncepcje umownego przenoszenia i oddawania do korzystania majątkowych praw autorskich (umowy przeniesienia praw autorskich i umowy licencyjne). Przygotowujemy i opiniujemy projekty stosownych umów.

Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ochrony wizerunku.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...