Ładowanie . . .


Prawo antymonopolowe i konkurencji

Z doradztwem w zakresie prawa spółek bardzo często związane jest także doradztwo dotyczące zagadnień antymonopolowych, zatem dla kompleksowej obsługi Klienta konieczne jest także wsparcie w tym zakresie.

Naszych Klientów reprezentujemy lub doradzamy im w postępowaniach przed organami antymonopolowymi:

  • Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
  • Komisją Europejską.

Dla polskich i zagranicznych Klientów prawnicy Kancelarii przygotowują opinie prawne w zakresie oceny zgodności ich działań z obowiązującym prawem o ochronie konkurencji oraz prawem konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. W toku bieżącej obsługi prawnej Klientów prawnicy Kancelarii zwracają szczególną uwagę na potencjalne praktyki (klauzule umowne) naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Kancelaria wielokrotnie doradzała i reprezentowała w postępowaniach antymonopolowych jedną z wiodących grup prasowych w Polsce przed krajowym organem ds. ochrony konkurencji w sprawie kontroli koncentracji.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...