Ładowanie . . .


Osiągnięcia

Nasze specjalizacje i uzyskane w ramach nich osiągnięcia są wynikiem naszego bogatego i wieloletniego doświadczenia.

Sprzedaż przedsiębiorstwa w Grupie Santander

W 2013 roku zespół Kancelarii obsługiwał pod względem prawnym transakcję nabycia przez Santander Consumer Bank S.A. przedsiębiorstwa Santander Consumer Finanse S.A. (spółki prowadzącej działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich oraz finansowania zakupów ratalnych). Na polskim rynku finansowym projekt miał niewątpliwie precedensowy charakter. Zadaniem zespołu Kancelarii było przygotowanie założeń prawnych transakcji wraz z rekomendacją najlepszych rozwiązań prawnych, bieżące doradztwo, przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wsparcie w procesie implementacji. Od strony podatkowej transakcję obsługiwała jedna z czołowych firm doradczych „Wielkiej czwórki”.

W skład zespołu projektowego kierowanego przez mec. Dariusza Krupę wchodziły: mec. Aleksandra Przybylska-Fąfara oraz mec. Marta Stec.

Przekształcenie niemieckiej spółki akcyjnej w spółkę europejską

doradztwo niemieckiemu koncernowi przy przekształcaniu go w spółkę prawa europejskiego (PCC SE) wraz z niemiecką kancelarią CMS Hasche Sigle; mec. Dariusz Krupa jako główny doradca polski był odpowiedzialny za przygotowanie i negocjacje z zespołem reprezentującym pracowników grupy PCC AG z obszaru całej Unii Europejskiej

Pierwsza spółka europejskich (SE) w Polsce

obsługa procesu zakładania i rejestracji pierwszej w Polsce spółki prawa europejskiego (MCAA SE) przez prawników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. (dawniej: Kancelarii D.Bober&D.Krupa)

Fuzja spółek Grupy Media Regionalne (Mecom plc)

mec. Dariusz Krupa od początku był głównym doradcą prawnym w projekcie restrukturyzacji spółek wydawniczych należących do Mecom plc. Pod jego nadzorem został przeprowadzony cały proces formalno-prawny łączenia 9 spółek.

Międzynarodowy projekt w sektorze transportu kolejowego

mec. Dariusz Krupa doradzał spółce europejskiej PCC SE oraz holdingowi PCC Rail SA podczas negocjacji umowy z Railion Deutschland AG (towarowa część niemieckiego koncernu Deutsche Bahn AG), efektem których było zawarcie przez PCC Rail SA (polski prywatny przewoźnik towarów koleją, należący do grupy PCC SE) z Railion Deutschland AG umowy o utworzeniu w Polsce wspólnego przedsiębiorstwa pod nazwą East West Railways Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Due diligence w procesie prywatyzacji

przygotowanie raportu prawnego due diligence przez zespół pracowników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. dla jednego z Klientów w ramach procesu prywatyzacji spółek z sektora energetycznego

Due diligence z zakresu prawa pracy

przeprowadzenie badania due diligence z zakresu prawa pracy w ośmiu spółkach wchodzących w skład grupy medialnej przez zespół pracowników Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. pod kierunkiem mec. Danuty Bober, zakończonego sporządzeniem raportu, wskazującego kierunek działań niezbędnych w sferze pracowniczej do konsolidacji grupy w jeden podmiot

Przekształcenia własnościowe w sektorze finansowym

doradztwo prawne z zakresu prawa bankowego, prawa technologii informatycznych, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w procesie przekształceń strukturalnych na terenie Polski jednego z wiodących banków, należących do ścisłej światowej czołówki

Przekształcenia własnościowe w sektorze mediowym

doradztwo prawne z zakresu prawa spółek oraz prawa podatkowego w procesie przekształceń własnościowych, związanych z optymalizacją podatkową na terenie RP

Procedury zwolnień grupowych

doradztwo prawne z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w procesie zwolnień grupowych w dużej grupie medialnej

Fuzja w sektorze energetycznym

Współudział i doradztwo z zakresu prawa spółek oraz zbiorowego prawa pracy w procesie łączenia podmiotów z sektora energetycznego.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...