Ładowanie . . .


Ochrona danych osobowych

Opiniujemy zagadnienia związane z działalnością naszych Klientów w obszarach w jakich wiąże się ona z koniecznością przestrzegania regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Sporządzamy i opiniujemy m.in.:

  • umowy o administrowanie danymi,
  • umowy licencyjne na korzystanie z baz danych osobowych,
  • umowy umożliwiające powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Ponadto przygotowujemy projekty takich dokumentów jak polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, instrukcje określające sposób zarządzania programami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w podmiotach gospodarczych, w tym w instytucjach finansowych.

NASZE AKTUALNOŚCI

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...

Praca dla aplikanta

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...