Ładowanie . . .


Obsługa projektów z obszaru technologii informatycznych (it)

Wspieramy naszych Klientów także poprzez udział w projektach i transakcjach z obszaru nowych technologii informatycznych.

Przygotowujemy projekty i opiniujemy umowy, takie jak:

  • umowy licencji na oprogramowanie,
  • umowy obsługi, utrzymania oprogramowania,
  • umowy outsourcingowe,
  • umowy w ramach transakcji nabycia sprzętu informatycznego,
  • umowy wdrożeniowe z uwzględnieniem wieloaspektowości tego rodzaju umów na styku prawa cywilnego (dzieło, usługa) i prawa autorskiego (utwór), a także ochrony danych osobowych (migracja danych do systemu).

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...