Ładowanie . . .


Komplementariusz

 

Dariusz Krupa - komplementariusz

adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu

W okresie od października 1991 r. do lutego 1996 r. był pracownikiem naukowym Katedry Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest współautorem podręcznika do postępowania cywilnego oraz kilku artykułów z zakresu procedury cywilnej.

Pod jego kierownictwem zespół prawników Kancelarii prowadził szereg projektów z zakresu prywatyzacji, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych (zobacz osiągnięcia). W ramach tych procesów występuje również jako główny doradca w negocjacjach pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi oraz w procesach restrukturyzacji zatrudnienia.

Zasiada we władzach spółek prawa handlowego reprezentując interesy zagranicznych i polskich Klientów

Od 1992 r. do 2012 r. pełnił rolę głównego doradcy prawnego w jednej z największych grup wydawniczych funkcjonujących na europejskim i polskim rynku prasowym, specjalizując się zarówno w prawie prasowym, jak i prawie autorskim (zobacz blog).

Posługuje się językiem angielskim, w tym językiem prawniczym. Odpowiedzialny za obsługę klientów anglojęzycznych.

Specjalizacje:

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...