Ładowanie . . .


Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa Spółka Komandytowo-Akcyjna powstała z przekształcenia spółki cywilnej D.Bober&D.Krupa Kancelaria Prawna i funkcjonuje na rynku usług prawnych od 1997 r. Kancelarią kieruje, będąc jednocześnie komplementariuszem, adwokat Dariusz Krupa. U podstaw sukcesu Kancelarii na rynku leżą: wysoka jakość usług, praca zgodna z wartościami oraz nasz profesjonalny zespół. Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o tym kim jesteśmy, czym się zajmujemy oraz jak podchodzimy do naszej pracy.

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa S.K.A. (dawniej: D.Bober&D.Krupa Kancelaria Prawna s.c.) świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zapewniając im kompleksową obsługę prawną. Celem jest wsparcie naszych Klientów w osiągnięciu ich pełnego potencjału. Zapewniamy zarówno bieżące konsultacje prawne, w tym doradztwo w zakresie umów, udział w negocjacjach, jak i reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Obsługa prawna obejmuje również zagadnienia z zakresu prawa karnego, związane z prowadzoną przez Klientów działalnością.

Naszym Klientom oferujemy zrozumiałe rozwiązania gospodarcze, profesjonalne doradztwo w zakresie od planowania przedsięwzięcia do jego wdrożenia, zapewniając poczucie pewności w procesie podejmowania optymalnych decyzji.

W okresie funkcjonowania Kancelarii doradzaliśmy przy wielu przedsięwzięciach gospodarczych, zarówno międzynarodowym korporacjom, jak i dużym i średnim polskim przedsiębiorcom.

Nasza współpraca z Klientem - dzięki stosowanym przez nas zasadom i profesjonalizmowi działania – w przeważającej mierze oparta jest na stałej wieloletniej współpracy. To potwierdza wysoką pozycję Kancelarii na rynku usług prawnych.

Jesteśmy profesjonalistami, dla których najważniejsze są: uczciwość, szacunek i zaufanie oraz trwała współpraca.

Uczciwość i profesjonalizm

To podstawowe zasady, którymi kierujemy się zarówno w życiu, jaki i w relacji z każdym Klientem. Oznaczają one dla nas dotrzymywanie obietnic i działanie, które mają spełnić oczekiwania Klientów, ciągłe rozwijanie swojej wiedzy oraz otwartość na zmiany.

Przedstawiamy pełen zakres informacji dotyczących sposobu postępowania, ryzyka oraz kosztów, jakie wiążą się z danym rozwiązaniem, tak by Klient podejmując decyzję w sprawie, miał pełną wiedzę na temat jej ewentualnych skutków.

Podejmujemy się prowadzenia spraw i doradztwa w tych zagadnieniach, w których posiadamy wiedzę i doświadczenie. Jeżeli zachodzi taka konieczność, wskazujemy Klientowi te obszary, które wymagają pomocy innych specjalistów.

Szacunek i zaufanie

Szanujemy indywidualność naszych Klientów i pracowników. Dbamy o to, aby nasza komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była przejrzysta. Takie podejście ułatwia budowanie relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, niezbędnej dla zapewnienia Klientowi poczucia pewności w procesie podejmowania decyzji. Dla naszych Klientów jesteśmy nie tylko doradcami prawnymi, ale również partnerami w dyskusjach i w podejmowaniu trafnych decyzji, oferującymi doświadczenie i zrozumienie specjalistycznych zagadnień z różnych branż, a także pełne osobiste zaangażowanie. Zaufanie sprzyja rozwijaniu cennych, długoletnich kontaktów z Klientami, które są dla nas szczególnie ważne.

Trwała współpraca

Długotrwała i harmonijna współpraca pozwala na zapoznanie się ze specyfiką działalności Klienta i związanymi z nią problemami prawno-finansowymi, a także z kierunkami w jakich Klient chce rozwijać swoją działalność. Umożliwia nam to właściwe zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klienta, dobór optymalnych rozwiązań biznesowych i prawnych sprzyjających realizacji jego celów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...