Ładowanie . . .


Aktualności

Apel w sprawie reformy sądownictwa

2017-07-13

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce!
Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką zaproponowano dzisiejszej nocy. Wszelka zmiana nieszanująca trójpodziału władzy stanowi zagrożenie nie tylko dla demokracji, ale przede wszystkim zagrożenie dla praw obywatelskich. Nie godzi się, aby Minister Sprawiedliwości, choćby przejściowo, decydował o tym, kto może nadal pełnić funkcję sędziego, a kto nie. Jest zupełnie nieakceptowalne, aby organ wykonawczy decydował o tym, kto będzie pełnił funkcję Pierwszego Prezesa SN (art. 88 projektu).
Jako środowisko prawnicze powinniśmy solidarnie przeciwstawić się niszczeniu sądownictwa w Polsce. Brak reakcji środowisk prawniczych będzie sygnałem dla rządzących na przyzwolenie do takiego działania.
Zwracam uwagę, że żadne ze środowisk nie ma pewności, czy kolejnego poranka nie pojawi się projekt ustawy reformujący Adwokaturę, samorząd radców prawnych, czy też Notariat.

z poważaniem adwokat Dariusz Krupa

wszystkie aktualności   

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...