Ładowanie . . .


Aktualności

Kolejny wygrany proces CHF

2016-11-02

W dniu dzisiejszym (2.11.2016 r.) Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok (sygn. akt I C 362/16) oddalający w całości powództwo kredytobiorców (frankowiczów) przeciwko reprezentowanemu przez naszą kancelarię bankowi. 

Kredytobiorcy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika żądali ustalenia, że pozwany bank udzielił kredytu w walucie polskiej bez waloryzacji do waluty obcej albo iż waloryzacja do waluty obcej jest nieważna oraz ewentualnie o zasądzenie na ich rzecz kwoty z tytułu dokonanej przez nich nadpłaty w związku z nieważną klauzulą waloryzacyjną, jak również kwot wynikających ze stosowanego przez bank spreadu.  W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w całej rozciągłości podzielił zareprezentowane przez nas stanowisko.  Tym razem sprawa dotyczyła kredytu denominowanego CHF. W poprzednich dwóch wygranych przez nas sprawach kredytobiorcy mieli zawarte z bankiem umowy kredytu indeksowanego do CHF.  Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny.

wszystkie aktualności   

NASZE AKTUALNOŚCI

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...