Ładowanie . . .


Aktualności

Kolejny wygrany proces CHF

2016-11-02

W dniu dzisiejszym (2.11.2016 r.) Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok (sygn. akt I C 362/16) oddalający w całości powództwo kredytobiorców (frankowiczów) przeciwko reprezentowanemu przez naszą kancelarię bankowi. 

Kredytobiorcy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika żądali ustalenia, że pozwany bank udzielił kredytu w walucie polskiej bez waloryzacji do waluty obcej albo iż waloryzacja do waluty obcej jest nieważna oraz ewentualnie o zasądzenie na ich rzecz kwoty z tytułu dokonanej przez nich nadpłaty w związku z nieważną klauzulą waloryzacyjną, jak również kwot wynikających ze stosowanego przez bank spreadu.  W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w całej rozciągłości podzielił zareprezentowane przez nas stanowisko.  Tym razem sprawa dotyczyła kredytu denominowanego CHF. W poprzednich dwóch wygranych przez nas sprawach kredytobiorcy mieli zawarte z bankiem umowy kredytu indeksowanego do CHF.  Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny.

wszystkie aktualności   

NASZE AKTUALNOŚCI

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...